HRSM logo1

A jogi szabályozás összetett, és gyakran változik. Egy - egy új szabály gyakorlati alkalmazása sokszor vet fel nehezen megválaszolható kérdéseket. Ilyenkor sokat segít, ha valamelyik szakigazgatási szervtől állásfoglalást kérünk.

Mikor kérjünk állásfoglalást?

A jogszabályokat olvasva könnyen érezhetjük úgy, hogy azokat jogászoknak írják, és gondosan ügyelnek rá, hogy más emberek véletlenül se értsék meg. Ez persze nincs így. Az viszont kétségtelen, hogy a jogszabályoknak van egy speciális nyelvezete. Már ez önmagában nehéz feladat elé állít bennünket, amikor megpróbáljuk kibogozni a jogalkotó szándékát. De a szakterület ismerete általában eligazítást ad, hogy hogyan olvassuk a paragrafusokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valami nincs kellő részletességgel szabályozva, vagy egyáltalán nem olvasható ki a jogszabály szövegéből.

Egy példa

Az egyik általam ismert munkáltatónak volt az éves szabadság kiadására vonatkozóan egy sajátos gyakorlata. Az év során fel nem használt éves szabadságot a következő év március 31. napján egyszerűen elveszettnek nyilvánították. Amikor az egyik dolgozó méltatlankodott emiatt azt a választ kapta cég HR szakemberétől, hogy a Munka Törvénykönyvében sehol nincs benne, hogy a szabadsághoz való igény nem vész el. Végül úgy döntött a vállalat vezetője, hogy szakmai állásfoglalást kér, és a szabadságolásra vonatkozó szabályokat annak megfelelően fogja kialakítani.

Kötelező erő

A szakmai állásfoglalás a minisztérium, más felügyeleti szerv vagy egyéb szervezet álláspontját tükrözi, iránymutatást ad, hogy a szabályokat megfelelően értelmezzük. Ez az értelmezés azonban egy esetleges jogvita esetén kötelezi a bíróságokat. A kiadott állásfoglalások általában tartalmaznak is egy záradékot ( sokszor a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatra történő hivatkozással) ami erre felhívja a figyelmet.

Miért jó, ha van?

Fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a jogszabályok előírásait megtartsuk. A rendelkezések értelmezése néha nehéz feladat. Ebben segít a szakmai állásfoglalás. De a szakmai állásfoglalást kiadó szerv nem jogalkotó, tehát az általa kiadott hibás állásfoglalás nem mentesíthet bennünket a jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítése alól. Mi haszna van mégis az egésznek? Ha a megfelelő szervezet által kiadott útmutatás alapján alakítjuk ki a gyakorlatunkat, akkor igazolni tudjuk, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. Ezzel nem mentesülünk ugyan a kötelezettségek alól, de elkerülhetjük a bírságot és más jogkövetkezményeket.